Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloaden
Wandelen in Cadzand!

Meiwandeling Zondag 19 mei 2024

Het is weer gelukt: zondag 19 mei hebben we weer een meiwandeling! Sven Bracke was dit keer zo goed om meteen enthousiast aan te bieden dit te gaan regelen, dus we zitten erg zuidelijk dit keer: het wordt een wandeling in Cadzand!
Zoals de website Cadzand.org vermeldt:

Cadzand is de meest zuidelijke badplaats van Nederland. Deze Zeeuws-Vlaamse kustplaats heeft een breed zandstrand en ligt in een prachtig duingebied. De West Zeeuws-Vlaamse kust is uniek, rustig en heeft ruimte in overvloed. Deruim 10 kilometer lange kustlijn van gemeente Sluis loopt van de monding van de Westerschelde bij Breskens tot de Belgische grnes in natuurgebied Het Zwin. De stranden zijn breed en het natuurlijk duingebied, unieke natuurgebieden als de Verdronken Zwarte Polder en het Zwin. Er zijn bovendien fossielen te vinden van schelpen, haaie- en roggetanden. Verder heeft de provincie Zeeland in de zomermaanden de meeste zonuren van Nederland. Mocht het tegen die tijd nog zoveel warmer zijn dan gewoonlijk is voor de tijd van het jaar, neem dan zeker water voor je hond mee. Neem geen speeltjes mee, iedereen begrijpt wel waarom. En wil je je hond belonen met een snoepje doe dat dan uit het zicht van andere honden. Dat scheelt een hoop geharrewar tussen onze Lakies.

Ontvangst
We beginnen om 12 uur op het terras van Hotel Noordzee
Adres:
Noordzee, Hotel & Spa
Noordzeestraat 2
4506 KM Cadzand-Bad

Na de wandeling is het mogelijk om (op eigen kosten) bij het hotel te genieten van een lekkere lunch.

Wandeling
Tussen 12.30 en 13.00 uur beginnen we aan de wandeling.

Kosten
Introducees en gezinsleden die geen lid zijn van de club zijn ook van harte welkom om mee te wandelen. Deelname aan de wandeling inclusief de koffie/thee met wat lekkers is gratis voor leden en betalende gezinsleden.
Niet-leden betalen een bijdrage van 5 euro per persoon.
Wij verzoeken u deze bijdrage uiterlijk 12 mei 2024 over te maken naar
IBAN: NL43RABO0327366230 t.n.v. de N.L.T.C. o.v.v. Meiwandeling 2024
en het lidmaatschapsnummer van degene met wie het gezinslid of introducee meewandelt.

Deelname
Graag uiterlijk voor 12 mei a.s. opgeven bij het of u meewandelt en met hoeveel personen.
Dit ook i.v.m. de intekenlijst, die nodig is omdat u aan moet geven of u wel of niet het gebruik van de foto's die gemaakt worden, toestaat (op facebook, onze website en/of ons clubblad).

Wellicht is het handig een pakje drinken en een broodje mee te nemen voor de stop tijdens de wandeling.

Heel graag tot ziens op 19 mei a.s.!

Namens het bestuur,
Medea Dekker


Opmerkingen van het bestuur: Wanneer een wandeling een losloopgebied omvat houd er dan wel rekening mee dat als de honden los mogen, ze dat niet per s moeten. Er kunnen altijd redenen zijn om de hond aangelijnd te houden.
Sommige honden mogen elkaar niet - houd daar rekening mee en wees bereid uw hondje aan te lijnen indien u moeilijkheden voorziet of u daarom gevraagd wordt. Soms is het juist stilstaan wat tot spanningen leidt, wees in dat geval bereid om door te lopen of ook de hond aan te lijnen.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen hondje. Loopse teven zijn begrijpelijkerwijs niet welkom.
Ook als uw hond normaal gesproken niet vervelend is en zelfs heel goed luistert, dan kan dat heel anders zijn in een groep en zeker in een groep van hetzelfde ras. Dus houd daar rekening mee.
Ballen en snoepjes voor de honden geven vaak aanleiding tot ruzie.
Neem die daarom niet mee of maak er in ieder geval geen gebruik van.
Puppen en jonge honden lijken een lange wandeling vaak wel aan te kunnen, maar het is wezenlijk niet goed voor hun ontwikkeling en kan problemen later in het leven geven door overbelasting. Dus als u een pup of jonge hond hebt, bent u ook van harte welkom, maar neem dan een draagtas mee, zodat u de hond tijdig kunt dwingen tot rust.

De NLTC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade opgelopen aan levende have of eigendommen.

Verder wenst het bestuur natuurlijk iedereen een hele fijne dag en een hele leuke wandeling en we hopen op een grote opkomst om er weer eens een ouderwets gezellige Lakelanddag van te kunnen maken.Wanneer u deelneemt aan de wandeling of activiteit, als lid of als introduc, wordt u verzocht een presentielijst te tekenen met uw naam en handtekening en daarop aan te vinken of u wel of niet toestaat dat foto's, waarop u duidelijk herkenbaar zichtbaar bent, gebruikt worden voor onze website en clubblad.

Er worden geen foto's gemaakt door de vereniging zelf, maar door particuliere leden. De vereniging kan derhalve geen invloed uitoefenen op het feit dat er foto's gemaakt worden.
Het gaat alleen om het gebruik van dergelijke foto's wanneer deze aan de vereniging worden aangeboden voor het gebruik op de website en in het clubblad. Dat gebruik kunt u weigeren indien u daar duidelijk herkenbaar op staat.

Natuurlijk hopen we dat u gebruik van eventuele foto's toestaat, zodat het mogelijk is waarheidsgetrouwe impressies in het clubblad en op de website weer te geven van de verenigingsactiviteiten.

Indien minderjarige kinderen deelnemen aan een wandeling of activiteit dient een van de ouders of voogd te tekenen en al dan niet aan te vinken of er toestemming voor het gebruik van eventuele foto's gegeven wordt.

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar achteraf niet blij zijn met sommige foto's, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Medea Dekker , vr de sluitingsdatum van het volgende clubblad (gewoonlijk n week na de activiteit) en dan kunnen we in overleg altijd een oplossing vinden.

Evenementen georganiseerd door de Nederlandse Lakeland Terrir Club staan altijd in het clubblad, de digitale nieuwsbrief, of op deze website aangekondigd.

Als het nodig is u uit te nodigen voor een evenement of vergadering van welke aard ook, die om organisatorische redenen niet in het clubblad of op deze website geplaatst kon worden, dan ontvangen de leden deze uitnodiging via e-mail.

Om die reden doen wij een oproep aan onze leden om, indien van toepassing, alsnog hun e-mailadres aan het bestuur te willen doorgeven. Vergeet ook niet om wijzigingen daarin aan het bestuur te melden!

Deelname aan activiteiten is volledig op eigen risico. De Nederlandse Lakeland Terrier Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, eigendommen of dieren.
Om activiteiten zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u instructies van het bestuur zoveel mogelijk op te volgen.
Loopse teven zijn niet welkom bij door de club georganiseerde activiteiten.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
In het juli/augustusnummer van de Onze Hond stond tot onze vreugde een leuk artikel over de Lakeland en de Welshterrier.
Het bestuur was echter minder gecharmeerd van de laatste alinea waarin gezondheidsproblemen bij beide rassen aangekaart worden. Daar wordt - zonder enig overleg met de rasvereniging en zonder enige goede basis - verkondigd dat de Lakeland Terrier zwakke knien zou hebben en aanleg voor Patella luxatie.

Het bestuur heeft om rectificatie gevraagd bij BCM, de uitgeverij van de Onze Hond.
De NLTC distancieert zich met klem van de uitspraak dat de Lakeland Terrier door zijn bouw zwakke knien zou hebben of kans zou maken op patella luxatie.
Deze gegevens zijn bij de NLTC niet bekend en worden ook niet gestaafd door het gezondheidsonderzoek wat de NLTC enkele jaren geleden gehouden heeft en het medisch dossier wat de vereniging bijhoudt.
Een van de belangrijkste drijfveren van de vereniging is juist het gezond houden van de raslijnen.

Natuurlijk is het geenszins mogelijk een 100% garantie te geven dat alle Lakelandjes gezond zijn en zullen zijn.
Echter het klakkeloos toeschrijven van gezondheidsproblemen aan een ras terwijl een dergelijke problematiek niet voorkomt in het ras, stuit ons uitermate tegen de borst.

Onlangs is ook het VerenigingsFokReglement van de NLTC goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Voor de Lakeland terrier is gn onderzoek op Patella Luxatie vereist conform het VFR.

U kunt het VFR hier lezen (de link opent een pdf-bestand).


De Nederlandse Lakeland Terrier Club (NLTC) werd opgericht op 1 mei 1968.
K.v.K. V.516558

Onze vereniging is er voor liefhebbers van de Lakeland Terrier en organiseert door het jaar verschillende activiteiten zoals clubmatches, trimdagen, wandelingen enz.
Tevens ontvangen leden 4 maal per jaar een clubblad en enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief.

Heb je interesse, of wil je gewoon iets weten over deze prachtige honden, kijk gerust rond op deze site.

Mocht je meer informatie wensen neem dan contact op met onze secretaris:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.