Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloaden


Wandelen in Cadzand!

Meiwandeling Zondag 19 mei 2024

Het is weer gelukt: zondag 19 mei hebben we weer een meiwandeling! Sven Bracke was dit keer zo goed om meteen enthousiast aan te bieden dit te gaan regelen, dus we zitten erg zuidelijk dit keer: het wordt een wandeling in Cadzand!
Zoals de website Cadzand.org vermeldt:

Cadzand is de meest zuidelijke badplaats van Nederland. Deze Zeeuws-Vlaamse kustplaats heeft een breed zandstrand en ligt in een prachtig duingebied. De West Zeeuws-Vlaamse kust is uniek, rustig en heeft ruimte in overvloed. Deruim 10 kilometer lange kustlijn van gemeente Sluis loopt van de monding van de Westerschelde bij Breskens tot de Belgische grnes in natuurgebied Het Zwin. De stranden zijn breed en het natuurlijk duingebied, unieke natuurgebieden als de Verdronken Zwarte Polder en het Zwin. Er zijn bovendien fossielen te vinden van schelpen, haaie- en roggetanden. Verder heeft de provincie Zeeland in de zomermaanden de meeste zonuren van Nederland. Mocht het tegen die tijd nog zoveel warmer zijn dan gewoonlijk is voor de tijd van het jaar, neem dan zeker water voor je hond mee. Neem geen speeltjes mee, iedereen begrijpt wel waarom. En wil je je hond belonen met een snoepje doe dat dan uit het zicht van andere honden. Dat scheelt een hoop geharrewar tussen onze Lakies.

Ontvangst
We beginnen om 12 uur op het terras van Hotel Noordzee
Adres:
Noordzee, Hotel & Spa
Noordzeestraat 2
4506 KM Cadzand-Bad

Na de wandeling is het mogelijk om (op eigen kosten) bij het hotel te genieten van een lekkere lunch.

Wandeling
Tussen 12.30 en 13.00 uur beginnen we aan de wandeling.

Kosten
Introducees en gezinsleden die geen lid zijn van de club zijn ook van harte welkom om mee te wandelen. Deelname aan de wandeling inclusief de koffie/thee met wat lekkers is gratis voor leden en betalende gezinsleden.
Niet-leden betalen een bijdrage van 5 euro per persoon.
Wij verzoeken u deze bijdrage uiterlijk 12 mei 2024 over te maken naar
IBAN: NL43RABO0327366230 t.n.v. de N.L.T.C. o.v.v. Meiwandeling 2024
en het lidmaatschapsnummer van degene met wie het gezinslid of introducee meewandelt.

Deelname
Graag uiterlijk voor 12 mei a.s. opgeven bij het of u meewandelt en met hoeveel personen.
Dit ook i.v.m. de intekenlijst, die nodig is omdat u aan moet geven of u wel of niet het gebruik van de foto's die gemaakt worden, toestaat (op facebook, onze website en/of ons clubblad).

Wellicht is het handig een pakje drinken en een broodje mee te nemen voor de stop tijdens de wandeling.

Heel graag tot ziens op 19 mei a.s.!

Namens het bestuur,
Medea Dekker


Opmerkingen van het bestuur: Wanneer een wandeling een losloopgebied omvat houd er dan wel rekening mee dat als de honden los mogen, ze dat niet per sé moeten. Er kunnen altijd redenen zijn om de hond aangelijnd te houden.
Sommige honden mogen elkaar niet - houd daar rekening mee en wees bereid uw hondje aan te lijnen indien u moeilijkheden voorziet of u daarom gevraagd wordt. Soms is het juist stilstaan wat tot spanningen leidt, wees in dat geval bereid om door te lopen of ook de hond aan te lijnen.

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen hondje. Loopse teven zijn begrijpelijkerwijs niet welkom.
Ook als uw hond normaal gesproken niet vervelend is en zelfs heel goed luistert, dan kan dat heel anders zijn in een groep en zeker in een groep van hetzelfde ras. Dus houd daar rekening mee.
Ballen en snoepjes voor de honden geven vaak aanleiding tot ruzie.
Neem die daarom niet mee of maak er in ieder geval geen gebruik van.
Puppen en jonge honden lijken een lange wandeling vaak wel aan te kunnen, maar het is wezenlijk niet goed voor hun ontwikkeling en kan problemen later in het leven geven door overbelasting. Dus als u een pup of jonge hond hebt, bent u ook van harte welkom, maar neem dan een draagtas mee, zodat u de hond tijdig kunt dwingen tot rust.

De NLTC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade opgelopen aan levende have of eigendommen.

Verder wenst het bestuur natuurlijk iedereen een hele fijne dag en een hele leuke wandeling en we hopen op een grote opkomst om er weer eens een ouderwets gezellige Lakelanddag van te kunnen maken.Wanneer u deelneemt aan de wandeling of activiteit, als lid of als introducé, wordt u verzocht een presentielijst te tekenen met uw naam en handtekening en daarop aan te vinken of u wel of niet toestaat dat foto's, waarop u duidelijk herkenbaar zichtbaar bent, gebruikt worden voor onze website en clubblad.

Er worden geen foto's gemaakt door de vereniging zelf, maar door particuliere leden. De vereniging kan derhalve geen invloed uitoefenen op het feit dat er foto's gemaakt worden.
Het gaat alleen om het gebruik van dergelijke foto's wanneer deze aan de vereniging worden aangeboden voor het gebruik op de website en in het clubblad. Dat gebruik kunt u weigeren indien u daar duidelijk herkenbaar op staat.

Natuurlijk hopen we dat u gebruik van eventuele foto's toestaat, zodat het mogelijk is waarheidsgetrouwe impressies in het clubblad en op de website weer te geven van de verenigingsactiviteiten.

Indien minderjarige kinderen deelnemen aan een wandeling of activiteit dient een van de ouders of voogd te tekenen en al dan niet aan te vinken of er toestemming voor het gebruik van eventuele foto's gegeven wordt.

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar achteraf niet blij zijn met sommige foto's, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Medea Dekker , vóór de sluitingsdatum van het volgende clubblad (gewoonlijk één week na de activiteit) en dan kunnen we in overleg altijd een oplossing vinden.ACTIVITEITENKALENDER 2024

17 maart 2024 Algemene Ledenvergadering en Lakeland Exterieurkeuring
19 mei 2024 Voorjaarswandelingwandeling
20 oktober 2024 Najaarswandelingwandeling