Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloaden
Beste allemaal,

Helaas n.a.v. de gedeeltelijke lockdown zoals vandaag aangekondigd door premier Rutte
kan de najaarswandeling van a.s. zondag 18 oktober NIET doorgaan.

We houden de situatie in de gaten en wanneer het wél weer mogelijk is
om veilig en geoorloofd samen te komen dan houden we hem alsnog.
Maar voor dit moment moeten we hem helaas aflasten.

Dank voor jullie begrip.

Namens het bestuur
Medea Dekker, secretaris.Na de A.L.V. afgelopen 27 september is onze eerste, weer redelijk gewone, activiteit de najaarswandeling op 18 oktober 2020 en dit keer wandelen we in Elst in Gelderland!
Judith Maaskant en Quido wijzen ons de weg in Landerij De Park, onderdeel van Park Lingezegen.

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. Op verschillende plekken mogen honden los. Ook is er een groot omheind hondenspeelveld met agility-toestellen. Kijk op parklingezegen.nl voor meer informatie.

Rond 12.00 uur verzamelen we bij Droom!, maar door de nieuwe covid-19 regels hebben we het e.e.a. aan moeten passen.
Helaas mogen we met een groep groter dan 4 man niet bij Droom! verzamelen.
We mogen wel met tot 40 man buiten met elkaar verzamelen.

Dus stelt Judith voor dat iedereen zijn eigen koffie of thee meeneemt en dan zorgt zij voor luxe koeken.
En dan verzamelen we bij de picknick tafels die ook bij die plek staan en dan kunnen we in groepjes van 4 met anderhalve meter afstand van die tafels gebruik maken.
Tijdens het wandelen kunnen we in kleinere groepjes achter elkaar wandelen zodat we de juiste afstand bewaren.

En mensen die evt na afloop willen lunchen kunnen dan zelf reserveren bij Droom! per groepje van Max 4 personen.

Droom! De Landerij
De Park 12
6661 NW Elst

Tussen 12:30 en 13:00 uur beginnen we aan de wandeling. Er is keuze tussen een rondwandeling over verhard terrein (ook geschikt voor rolstoel/kinderwagen) of een wandeling door velden en langs watertjes. Beide routes zijn circa 3,5 km en in beide gevallen mogen honden een stuk los van de lijn lopen. Combineren tot een langere wandeling is ook mogelijk. Het hondenspeelveld ligt vlakbij Droom!

Het is handig om zelf eventueel te zorgen voor water of ander drinken en een broodje voor onderweg en wellicht een bakje om je hond te laten drinken.
Na afloop van de wandeling kunnen de mensen die dat willen op eigen kosten lunchen bij Droom!
Graag uiterlijk op donderdag 15 oktober opgeven bij het of u meewandelt en met hoeveel personen.
Opgave vooraf is op het moment wettelijk verplicht i.v.m. covid. Geef a.u.b. de namen door van alle personen die meewandelen.
Dus geen mailtje met 'we komen graag'. Dat is echt te vaag. Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Deelname voor leden is gratis. Voor introducees en gezinsleden die geen lid zijn van de club wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.

Houd u a.u.b. aan de op dat moment geldende regels wat betreft covid-19 en mocht u kort na de wandeling ziek worden, geef dit dan door aan het secretariaat.
Ook is het mogelijk dat de GGD in een dergelijk geval de contactgegevens van de wandelaars opvraagt.
De NLTC stelt deze gegevens dan beschikbaar.Tijdens clubactiviteiten worden foto's gemaakt. Wilt u bij opgave voor een clubactiviteit alstublieft aangeven of u wel (of niet) akkoord gaat met de verwerking en met publicatie van foto's in het clubblad of op de website als u (of uw deelnemende kinderen) daar duidelijk herkenbaar opstaan? De huidige wetgeving verplicht ons u deze vraag expliciet te stellen.

Het bestuur adviseert mensen geen pups onder de 6 maanden mee te nemen (of anders voor een draagtas o.i.d. te zorgen).
De pups lijken het vaak wel allemaal aan te kunnen, maar het is wezenlijk niet goed voor de ontwikkeling van hun gewrichten om een dergelijke lange en inspannende wandeling te maken.

Loopse teven zijn helaas niet welkom en wees bereid uw hondje aan te lijnen als daar om gevraagd wordt.
Meewandelen is op eigen risico. De NLTC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade opgelopen aan levende have of eigendommen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst en wenst iedereen een hele fijne en gezellige wandeldag toe!Wanneer u deelneemt aan de wandeling of activiteit, als lid of als introducé, wordt u verzocht een presentielijst te tekenen met uw naam en handtekening en daarop aan te vinken of u wel of niet toestaat dat foto's, waarop u duidelijk herkenbaar zichtbaar bent, gebruikt worden voor onze website en clubblad.

Er worden geen foto's gemaakt door de vereniging zelf, maar door particuliere leden. De vereniging kan derhalve geen invloed uitoefenen op het feit dat er foto's gemaakt worden.
Het gaat alleen om het gebruik van dergelijke foto's wanneer deze aan de vereniging worden aangeboden voor het gebruik op de website en in het clubblad. Dat gebruik kunt u weigeren indien u daar duidelijk herkenbaar op staat.

Natuurlijk hopen we dat u gebruik van eventuele foto's toestaat, zodat het mogelijk is waarheidsgetrouwe impressies in het clubblad en op de website weer te geven van de verenigingsactiviteiten.

Indien minderjarige kinderen deelnemen aan een wandeling of activiteit dient een van de ouders of voogd te tekenen en al dan niet aan te vinken of er toestemming voor het gebruik van eventuele foto's gegeven wordt.

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar achteraf niet blij zijn met sommige foto's (bijvoorbeeld zoals gezien op facebook e.d.), dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Medea Dekker , vóór de sluitingsdatum van het volgende clubblad (gewoonlijk één week na de activiteit) en dan kunnen we in overleg altijd een oplossing vinden.

ACTIVITEITENKALENDER 2020
27 september 2020 Algemene Ledenvergadering
18 oktober 2020 Najaarswandeling