Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloaden
Beste allemaal,

Helaas n.a.v. de gedeeltelijke lockdown zoals vandaag aangekondigd door premier Rutte
kan de najaarswandeling van a.s. zondag 18 oktober NIET doorgaan.

We houden de situatie in de gaten en wanneer het wl weer mogelijk is
om veilig en geoorloofd samen te komen dan houden we hem alsnog.
Maar voor dit moment moeten we hem helaas aflasten.

Dank voor jullie begrip.

Namens het bestuur
Medea Dekker, secretaris.Cynthia Roskott kampt helaas met ernstige gezondheidsproblemen en moet o.a. een zeer zware operatie ondergaan.

Wij wensen haar heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Voorlopig zijn daarom echter de pupbemiddeling en de hulp bij het herplaatsen van honden op dit moment in handen van de secretaris, Medea Dekker. Zie onder de knop bestuur voor de gegevens.

Ook fokkers die puppen hebben om te bemiddelen dienen deze door te geven aan Medea Dekker. Bij voorbaat dank.Het ander punt is dat we in verband met het verschuiven van de A.L.V. ook de sluitingsdata van de laatste twee clubladen van dit jaar hebben verschoven.


CLUBBLAD VERSCHIJNT*

Herfst Week 42
Winter Week 51


INLEVEREN KOPIJ

Vr 04-10-2020
Vr 06-12-2020Na de A.L.V. afgelopen 27 september is onze eerste, weer redelijk gewone, activiteit de najaarswandeling op 18 oktober 2020 en dit keer wandelen we in Elst in Gelderland!
Judith Maaskant en Quido wijzen ons de weg in Landerij De Park, onderdeel van Park Lingezegen.

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen met veel ruimte voor mensen, landbouw, natuur, cultuur en water. Op verschillende plekken mogen honden los. Ook is er een groot omheind hondenspeelveld met agility-toestellen. Kijk op parklingezegen.nl voor meer informatie.

Rond 12.00 uur verzamelen we bij Droom!, maar door de nieuwe covid-19 regels hebben we het e.e.a. aan moeten passen.
Helaas mogen we met een groep groter dan 4 man niet bij Droom! verzamelen.
We mogen wel met tot 40 man buiten met elkaar verzamelen.

Dus stelt Judith voor dat iedereen zijn eigen koffie of thee meeneemt en dan zorgt zij voor luxe koeken.
En dan verzamelen we bij de picknick tafels die ook bij die plek staan en dan kunnen we in groepjes van 4 met anderhalve meter afstand van die tafels gebruik maken.
Tijdens het wandelen kunnen we in kleinere groepjes achter elkaar wandelen zodat we de juiste afstand bewaren.

En mensen die evt na afloop willen lunchen kunnen dan zelf reserveren bij Droom! per groepje van Max 4 personen.


Droom! De Landerij
De Park 12
6661 NW Elst


Tussen 12:30 en 13:00 uur beginnen we aan de wandeling. Er is keuze tussen een rondwandeling over verhard terrein (ook geschikt voor rolstoel/kinderwagen) of een wandeling door velden en langs watertjes. Beide routes zijn circa 3,5 km en in beide gevallen mogen honden een stuk los van de lijn lopen. Combineren tot een langere wandeling is ook mogelijk. Het hondenspeelveld ligt vlakbij Droom!

Het is handig om zelf eventueel te zorgen voor water of ander drinken en een broodje voor onderweg en wellicht een bakje om je hond te laten drinken.
Na afloop van de wandeling kunnen de mensen die dat willen op eigen kosten lunchen bij Droom!
Graag uiterlijk op donderdag 15 oktober opgeven bij het of u meewandelt en met hoeveel personen.
Opgave vooraf is op het moment wettelijk verplicht i.v.m. covid. Geef a.u.b. de namen door van alle personen die meewandelen.
Dus geen mailtje met 'we komen graag'. Dat is echt te vaag. Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Deelname voor leden is gratis. Voor introducees en gezinsleden die geen lid zijn van de club wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.

Houd u a.u.b. aan de op dat moment geldende regels wat betreft covid-19 en mocht u kort na de wandeling ziek worden, geef dit dan door aan het secretariaat.
Ook is het mogelijk dat de GGD in een dergelijk geval de contactgegevens van de wandelaars opvraagt.
De NLTC stelt deze gegevens dan beschikbaar.

Tijdens clubactiviteiten worden foto's gemaakt. Wilt u bij opgave voor een clubactiviteit alstublieft aangeven of u wel (of niet) akkoord gaat met de verwerking en met publicatie van foto's in het clubblad of op de website als u (of uw deelnemende kinderen) daar duidelijk herkenbaar opstaan? De huidige wetgeving verplicht ons u deze vraag expliciet te stellen.

Het bestuur adviseert mensen geen pups onder de 6 maanden mee te nemen (of anders voor een draagtas o.i.d. te zorgen).
De pups lijken het vaak wel allemaal aan te kunnen, maar het is wezenlijk niet goed voor de ontwikkeling van hun gewrichten om een dergelijke lange en inspannende wandeling te maken.

Loopse teven zijn helaas niet welkom en wees bereid uw hondje aan te lijnen als daar om gevraagd wordt.
Meewandelen is op eigen risico. De NLTC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade opgelopen aan levende have of eigendommen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst en wenst iedereen een hele fijne en gezellige wandeldag toe!Wanneer u deelneemt aan de wandeling of activiteit, als lid of als introduc, wordt u verzocht een presentielijst te tekenen met uw naam en handtekening en daarop aan te vinken of u wel of niet toestaat dat foto's, waarop u duidelijk herkenbaar zichtbaar bent, gebruikt worden voor onze website en clubblad.

Er worden geen foto's gemaakt door de vereniging zelf, maar door particuliere leden. De vereniging kan derhalve geen invloed uitoefenen op het feit dat er foto's gemaakt worden.
Het gaat alleen om het gebruik van dergelijke foto's wanneer deze aan de vereniging worden aangeboden voor het gebruik op de website en in het clubblad. Dat gebruik kunt u weigeren indien u daar duidelijk herkenbaar op staat.

Natuurlijk hopen we dat u gebruik van eventuele foto's toestaat, zodat het mogelijk is waarheidsgetrouwe impressies in het clubblad en op de website weer te geven van de verenigingsactiviteiten.

Indien minderjarige kinderen deelnemen aan een wandeling of activiteit dient een van de ouders of voogd te tekenen en al dan niet aan te vinken of er toestemming voor het gebruik van eventuele foto's gegeven wordt.

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar achteraf niet blij zijn met sommige foto's, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Medea Dekker , vr de sluitingsdatum van het volgende clubblad (gewoonlijk n week na de activiteit) en dan kunnen we in overleg altijd een oplossing vinden.

Evenementen georganiseerd door de Nederlandse Lakeland Terrir Club staan altijd in het clubblad, de digitale nieuwsbrief, of op deze website aangekondigd.

Als het nodig is u uit te nodigen voor een evenement of vergadering van welke aard ook, die om organisatorische redenen niet in het clubblad of op deze website geplaatst kon worden, dan ontvangen de leden deze uitnodiging via e-mail.

Om die reden doen wij een oproep aan onze leden om, indien van toepassing, alsnog hun e-mailadres aan het bestuur te willen doorgeven. Vergeet ook niet om wijzigingen daarin aan het bestuur te melden!

Deelname aan activiteiten is volledig op eigen risico. De Nederlandse Lakeland Terrier Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, eigendommen of dieren.
Om activiteiten zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u instructies van het bestuur zoveel mogelijk op te volgen.
Loopse teven zijn niet welkom bij door de club georganiseerde activiteiten.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
In het juli/augustusnummer van de Onze Hond stond tot onze vreugde een leuk artikel over de Lakeland en de Welshterrier.
Het bestuur was echter minder gecharmeerd van de laatste alinea waarin gezondheidsproblemen bij beide rassen aangekaart worden. Daar wordt - zonder enig overleg met de rasvereniging en zonder enige goede basis - verkondigd dat de Lakeland Terrier zwakke knien zou hebben en aanleg voor Patella luxatie.

Het bestuur heeft om rectificatie gevraagd bij BCM, de uitgeverij van de Onze Hond.
De NLTC distancieert zich met klem van de uitspraak dat de Lakeland Terrier door zijn bouw zwakke knien zou hebben of kans zou maken op patella luxatie.
Deze gegevens zijn bij de NLTC niet bekend en worden ook niet gestaafd door het gezondheidsonderzoek wat de NLTC enkele jaren geleden gehouden heeft en het medisch dossier wat de vereniging bijhoudt.
Een van de belangrijkste drijfveren van de vereniging is juist het gezond houden van de raslijnen.

Natuurlijk is het geenszins mogelijk een 100% garantie te geven dat alle Lakelandjes gezond zijn en zullen zijn.
Echter het klakkeloos toeschrijven van gezondheidsproblemen aan een ras terwijl een dergelijke problematiek niet voorkomt in het ras, stuit ons uitermate tegen de borst.

Onlangs is ook het VerenigingsFokReglement van de NLTC goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Voor de Lakeland terrier is gn onderzoek op Patella Luxatie vereist conform het VFR.

U kunt het VFR hier lezen (de link opent een pdf-bestand).


De Nederlandse Lakeland Terrier Club (NLTC) werd opgericht op 1 mei 1968.
K.v.K. V.516558

Onze vereniging is er voor liefhebbers van de Lakeland Terrier en organiseert door het jaar verschillende activiteiten zoals clubmatches, trimdagen, wandelingen enz.
Tevens ontvangen leden 4 maal per jaar een clubblad en enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief.

Heb je interesse, of wil je gewoon iets weten over deze prachtige honden, kijk gerust rond op deze site.

Mocht je meer informatie wensen neem dan contact op met onze secretaris:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.