Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloaden
We hebben de knoop doorgehakt en zullen op 27 september 2020 alsnog de Algemene Ledenvergadering houden! Deze begint om 13.00 uur op de locatie zoals hieronder aangegeven en met de agenda zoals die in het lentenummer van ons clubblad staat.

Helaas durven we het nog niet aan een huishondkeuring in te plannen, aangezien we daarbij niet de verplichte anderhalve meter afstand kunnen houden. Maar de A.L.V. is goed te doen met een aantal aanpassingen. De exacte details en regels om ons aan te houden vindt u in het zomernummer van ons clubblad. Houd u daar a.u.b. aan - het is in ons aller belang!
Maar we kijken er erg naar uit u dan weer te zien!
Wellicht kunnen we niet zoveel doen als we normaal gesproken zouden willen, maar we kunnen er wel degelijk een gezellige middag van maken en ook na de vergadering leuk met elkaar bijpraten en van de hondjes genieten. Dus heel graag tot dan!


Nog een paar andere punten: we zoeken nog iemand die het aandurft om de najaarswandeling te organiseren. We weten nu nog niet hoe strikt de regels tegen die tijd zullen zijn en of we gezamelijk allemaal bij een restaurantje kunnen gaan zitten, maar gezamelijk lopen in de velden of op het strand moet goed te doen zijn, dus wat ons betreft gaat die activiteit zeker door.

Weet je een leuke wandelplek en vind je het leuk Lakelandliefhebbers bij elkaar te brengen, laat het ons dan beslist weten. Dat kan per aan de secretaris Medea Dekker.

Het tweede punt is dat we in verband met het verschuiven van de A.L.V. ook de sluitingsdata van de laatste twee clubladen van dit jaar hebben verschoven.


CLUBBLAD VERSCHIJNT*

Herfst Week 42
Winter Week 51


INLEVEREN KOPIJ

Vr 04-10-2020
Vr 06-12-2020


De eerstkomende activiteitendag is 29 maart 2020.
Met om 12.00 uur de Algemene ledenvergadering, gevolgd door een lekkere lunch rond 13.00 uur en daarna is er de huishondkeuring en er is ook de mogelijkheid om een wandeling te maken door de Staatsbossen van Sint Anthonis (waar Oploo deel van uitmaakt) rond de K.T. Buitengewoon.
Let op: het is niet toegestaan de hond los te laten lopen in de Staatsbossen en er wordt actief gecontroleerd door de boswachters. De boetes zijn niet mis. Ook wordt de K.T. er op aangekeken aangezien wij daar onze activiteiten organiseren.
Houd daarom uw hond in de bossen a.u.b. aangelijnd.
Op het terrein van de K.T. mogen de honden op het losloopveld aan de linkerkant wl lekker vrij spelen.
Mogelijkheden genoeg dus!

Opgeven uiterlijk 23 maart 2020 bij de secretaris, Medea Dekker ( ) en geef a.u.b duidelijk aan voor welke activiteit(en) u zich opgeeft (ALV, lunch, HHK) en met hoeveel personen u komt.

Deelname aan de lunch kost 10,- euro per persoon, ter plekke te betalen aan de penningmeester, Truus Wts.
Voor de huishondkeuring komt het inschrijfformulier in het voorjaarsnummer van het clubblad te staan of u kunt het ook hier downloaden (voor wie zijn clubblad niet wil beschadigen).
Indien u zich inschrijft voor de huishondkeuring stuur dan ook het inschrijfformulier mee naar de secretaris bij uw aanmelding.

De kosten voor deelname aan de huishondkeuring bedragen 12,50 euro voor leden (15 euro voor niet-leden), voor wie deelneemt met meerdere honden wordt per extra hond 5 euro gevraagd (15 euro voor niet-leden), ter plekke te betalen aan de penningmeester, Truus Wts.
Locatie is de K.T. Buitengewoon te Oploo.

Het adres is:

KT Buitengewoon
Tweede Stichting (tussen nummer 11 en 15)
5841 DC Oploo

Voor noodgevallen, verdwalen enz. is Medea Dekker bereikbaar op 06-18998830 of Cynthia Roskott op 06-51803813.

Routebeschrijving:

N272 van de kant van Oploo: weg volgen (80 km weg) en dan ter hoogte van Bronlaak zit er een heuveltje midden in de weg om mensen af te remmen. Na dat heuveltje is ca 500 meter de eerste weg rechts de Tweede Stichting. De nummers lopen af. Na huisnummer 15 staat er een klein geel-oranje bordje langs de weg. Dt is waar u rechtaf moet het bos in!
Dat is namelijk de ingang van de KT Buitengewoon. Onder de bomen is een royale parkeerplaats. U bent gearriveerd.

N272 van de kant van Elsendorp: de weg maakt een royale bocht naar links en de omgeving wordt bosrijker. U kunt het heuveltje om het verkeer af te remmen voor de afslag Bronlaak zien, maar niet zover doorrijden. Iets ervoor zit de Tweede Stichting. Verder hetzelfde als hierboven.

Na de activiteiten is het mogelijk om op eigen gelegenheid nog een hapje te gaan eten.
Dat kan bij Ons Moe in Oploo schuin tegenover de kerk (Grote Straat 10), en een andere optie is dat in het weekend op het plein naast Ons Moe (tegenover de kerk) een patattent staat ''t Stamhuus'.
Lekkere friet en vanalles en nog wat en ervoor staan wat tafeltjes en stoeltjes.

We zien jullie graag op zondag 29 maart a.s.!

Wanneer u deelneemt aan de wandeling of activiteit, als lid of als introduc, wordt u verzocht een presentielijst te tekenen met uw naam en handtekening en daarop aan te vinken of u wel of niet toestaat dat foto's, waarop u duidelijk herkenbaar zichtbaar bent, gebruikt worden voor onze website en clubblad.

Er worden geen foto's gemaakt door de vereniging zelf, maar door particuliere leden. De vereniging kan derhalve geen invloed uitoefenen op het feit dat er foto's gemaakt worden.
Het gaat alleen om het gebruik van dergelijke foto's wanneer deze aan de vereniging worden aangeboden voor het gebruik op de website en in het clubblad. Dat gebruik kunt u weigeren indien u daar duidelijk herkenbaar op staat.

Natuurlijk hopen we dat u gebruik van eventuele foto's toestaat, zodat het mogelijk is waarheidsgetrouwe impressies in het clubblad en op de website weer te geven van de verenigingsactiviteiten.

Indien minderjarige kinderen deelnemen aan een wandeling of activiteit dient een van de ouders of voogd te tekenen en al dan niet aan te vinken of er toestemming voor het gebruik van eventuele foto's gegeven wordt.

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar achteraf niet blij zijn met sommige foto's, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Medea Dekker , vr de sluitingsdatum van het volgende clubblad (gewoonlijk n week na de activiteit) en dan kunnen we in overleg altijd een oplossing vinden.

Evenementen georganiseerd door de Nederlandse Lakeland Terrir Club staan altijd in het clubblad, de digitale nieuwsbrief, of op deze website aangekondigd.

Als het nodig is u uit te nodigen voor een evenement of vergadering van welke aard ook, die om organisatorische redenen niet in het clubblad of op deze website geplaatst kon worden, dan ontvangen de leden deze uitnodiging via e-mail.

Om die reden doen wij een oproep aan onze leden om, indien van toepassing, alsnog hun e-mailadres aan het bestuur te willen doorgeven. Vergeet ook niet om wijzigingen daarin aan het bestuur te melden!

Deelname aan activiteiten is volledig op eigen risico. De Nederlandse Lakeland Terrier Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, eigendommen of dieren.
Om activiteiten zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u instructies van het bestuur zoveel mogelijk op te volgen.
Loopse teven zijn niet welkom bij door de club georganiseerde activiteiten.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
In het juli/augustusnummer van de Onze Hond stond tot onze vreugde een leuk artikel over de Lakeland en de Welshterrier.
Het bestuur was echter minder gecharmeerd van de laatste alinea waarin gezondheidsproblemen bij beide rassen aangekaart worden. Daar wordt - zonder enig overleg met de rasvereniging en zonder enige goede basis - verkondigd dat de Lakeland Terrier zwakke knien zou hebben en aanleg voor Patella luxatie.

Het bestuur heeft om rectificatie gevraagd bij BCM, de uitgeverij van de Onze Hond.
De NLTC distancieert zich met klem van de uitspraak dat de Lakeland Terrier door zijn bouw zwakke knien zou hebben of kans zou maken op patella luxatie.
Deze gegevens zijn bij de NLTC niet bekend en worden ook niet gestaafd door het gezondheidsonderzoek wat de NLTC enkele jaren geleden gehouden heeft en het medisch dossier wat de vereniging bijhoudt.
Een van de belangrijkste drijfveren van de vereniging is juist het gezond houden van de raslijnen.

Natuurlijk is het geenszins mogelijk een 100% garantie te geven dat alle Lakelandjes gezond zijn en zullen zijn.
Echter het klakkeloos toeschrijven van gezondheidsproblemen aan een ras terwijl een dergelijke problematiek niet voorkomt in het ras, stuit ons uitermate tegen de borst.

Onlangs is ook het VerenigingsFokReglement van de NLTC goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Voor de Lakeland terrier is gn onderzoek op Patella Luxatie vereist conform het VFR.

U kunt het VFR hier lezen (de link opent een pdf-bestand).


De Nederlandse Lakeland Terrier Club (NLTC) werd opgericht op 1 mei 1968.
K.v.K. V.516558

Onze vereniging is er voor liefhebbers van de Lakeland Terrier en organiseert door het jaar verschillende activiteiten zoals clubmatches, trimdagen, wandelingen enz.
Tevens ontvangen leden 4 maal per jaar een clubblad en enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief.

Heb je interesse, of wil je gewoon iets weten over deze prachtige honden, kijk gerust rond op deze site.

Mocht je meer informatie wensen neem dan contact op met onze secretaris:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.