Home Bestuur Lidmaatschap Pup Info Activiteiten Media
Clubblad Foto's Het Ras Herplaatsers Links Pdf bestanden inzien of downloaden


Inmiddels zitten de ALV en de huishondkeuring erop. Wat een hele gezellige dag was met mooi weer!
De foto's staan hier.

Onze eerstvolgende activiteit is de voorjaarswandeling op 19 mei 2019
en dit keer wandelen we in het Leudal!

De wandeling wordt georganiseerd door de ons welbekende Susanne Hendrix en Erna Schatorjé.
Susanne vertelt:

Rond 11.30 uur verzamelen we voor koffie/thee/limonade met Limburgse vlaai bij

Restaurant St. Elisabeth's Hof
Roggelseweg 56
6081 NP Haelen

En rond 12.00 gaan we wandelen in het Leudal! Lekker ravotten rondom de Litsberg.
De bedoeling is dat we in een soort van 8 gaan wandelen. Een eerste korte route en erna nog een langere lus voor degenen die nog energie over hebben.

We verzamelen dan weer bij het restaurant. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we hier niet lunchen, maar daar wordt al een oplossing voor gezocht.

Iedereen is natuurlijk welkom om mee te wandelen. Één van je baasjes zal lid zijn van de vereniging en zij hoeven niks te betalen.
Maar aan andere baasjes die geen lid zijn van de club wordt €5 eigen bijdrage gevraagd. De lunch is op eigen kosten.

Lieve dames van de Club, ben je loops dan kun je helaas niet mee doen aan de wandeling!
Ook jullie lieve kleine boefjes van pups mogen niet mee wandelen.
Andere regels zullen Erna en Susanne nog met jullie baasjes bespreken.
Omdat het Leudal voor meerdere mensen niet om de hoek ligt, zijn Erna en Susanne al aan het zoeken naar B&B's waar jullie samen met jullie baasjes kunnen logeren. (Ook op eigen kosten)

Wij hebben er nu al zin in! Vraag je baasjes om jullie op te geven om op 19 mei mee te wandelen!
Graag uiterlijk vijf dagen voor de wandeling opgeven bij het of u meewandelt en met hoeveel personen.
Tot zondag 19 mei!

Jackie, Clayton, Noa en Chase(ik mag niet mee!)


Het is handig om zelf eventueel te zorgen voor water of ander drinken en een broodje voor onderweg en wellicht een bakje om je hond te laten drinken.
Deelname voor leden is gratis. Voor introducees en gezinsleden die geen lid zijn van de club wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.

Tijdens clubactiviteiten worden foto's gemaakt. Wilt u bij deelname aan een clubactiviteit alstublieft aangeven of u wel (of niet) akkoord gaat met de verwerking en met publicatie van foto's in het clubblad of op de website als u (of uw deelnemende kinderen) daar duidelijk herkenbaar opstaan? De huidige wetgeving verplicht ons u deze vraag expliciet te stellen.
Er gaat hiertoe voorafgaand aan de activiteit een intekenlijst rond.

Het bestuur adviseert mensen geen pups onder de 6 maanden mee te nemen (of anders voor een draagtas o.i.d. te zorgen).
De pups lijken het vaak wel allemaal aan te kunnen, maar het is wezenlijk niet goed voor de ontwikkeling van hun gewrichten om een dergelijke lange en inspannende wandeling te maken.

Loopse teven zijn helaas niet welkom en wees bereid uw hondje aan te lijnen als daar om gevraagd wordt.
Meewandelen is op eigen risico. De NLTC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade opgelopen aan levende have of eigendommen.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst en wenst iedereen een hele fijne en gezellige wandeldag toe!Wanneer u deelneemt aan de wandeling of activiteit, als lid of als introducé, wordt u verzocht een presentielijst te tekenen met uw naam en handtekening en daarop aan te vinken of u wel of niet toestaat dat foto's, waarop u duidelijk herkenbaar zichtbaar bent, gebruikt worden voor onze website en clubblad.

Er worden geen foto's gemaakt door de vereniging zelf, maar door particuliere leden. De vereniging kan derhalve geen invloed uitoefenen op het feit dat er foto's gemaakt worden.
Het gaat alleen om het gebruik van dergelijke foto's wanneer deze aan de vereniging worden aangeboden voor het gebruik op de website en in het clubblad. Dat gebruik kunt u weigeren indien u daar duidelijk herkenbaar op staat.

Natuurlijk hopen we dat u gebruik van eventuele foto's toestaat, zodat het mogelijk is waarheidsgetrouwe impressies in het clubblad en op de website weer te geven van de verenigingsactiviteiten.

Indien minderjarige kinderen deelnemen aan een wandeling of activiteit dient een van de ouders of voogd te tekenen en al dan niet aan te vinken of er toestemming voor het gebruik van eventuele foto's gegeven wordt.

Mocht u toestemming hebben gegeven, maar achteraf niet blij zijn met sommige foto's, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, Medea Dekker , vóór de sluitingsdatum van het volgende clubblad (gewoonlijk één week na de activiteit) en dan kunnen we in overleg altijd een oplossing vinden.Evenementen georganiseerd door de Nederlandse Lakeland Terriër Club staan altijd in het clubblad, de digitale nieuwsbrief, of op deze website aangekondigd.

Als het nodig is u uit te nodigen voor een evenement of vergadering van welke aard ook, die om organisatorische redenen niet in het clubblad of op deze website geplaatst kon worden, dan ontvangen de leden deze uitnodiging via e-mail.

Om die reden doen wij een oproep aan onze leden om, indien van toepassing, alsnog hun e-mailadres aan het bestuur te willen doorgeven. Vergeet ook niet om wijzigingen daarin aan het bestuur te melden!

Deelname aan activiteiten is volledig op eigen risico. De Nederlandse Lakeland Terrier Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen, eigendommen of dieren.
Om activiteiten zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u instructies van het bestuur zoveel mogelijk op te volgen.
Loopse teven zijn niet welkom bij door de club georganiseerde activiteiten.
Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
In het juli/augustusnummer van de Onze Hond stond tot onze vreugde een leuk artikel over de Lakeland en de Welshterrier.
Het bestuur was echter minder gecharmeerd van de laatste alinea waarin gezondheidsproblemen bij beide rassen aangekaart worden. Daar wordt - zonder enig overleg met de rasvereniging en zonder enige goede basis - verkondigd dat de Lakeland Terrier zwakke knieën zou hebben en aanleg voor Patella luxatie.

Het bestuur heeft om rectificatie gevraagd bij BCM, de uitgeverij van de Onze Hond.
De NLTC distancieert zich met klem van de uitspraak dat de Lakeland Terrier door zijn bouw zwakke knieën zou hebben of kans zou maken op patella luxatie.
Deze gegevens zijn bij de NLTC niet bekend en worden ook niet gestaafd door het gezondheidsonderzoek wat de NLTC enkele jaren geleden gehouden heeft en het medisch dossier wat de vereniging bijhoudt.
Een van de belangrijkste drijfveren van de vereniging is juist het gezond houden van de raslijnen.

Natuurlijk is het geenszins mogelijk een 100% garantie te geven dat alle Lakelandjes gezond zijn en zullen zijn.
Echter het klakkeloos toeschrijven van gezondheidsproblemen aan een ras terwijl een dergelijke problematiek niet voorkomt in het ras, stuit ons uitermate tegen de borst.

Onlangs is ook het VerenigingsFokReglement van de NLTC goedgekeurd door de Raad van Beheer.
Voor de Lakeland terrier is géén onderzoek op Patella Luxatie vereist conform het VFR.

U kunt het VFR hier lezen (de link opent een pdf-bestand).


De Nederlandse Lakeland Terrier Club (NLTC) werd opgericht op 1 mei 1968.
K.v.K. V.516558

Onze vereniging is er voor liefhebbers van de Lakeland Terrier en organiseert door het jaar verschillende activiteiten zoals clubmatches, trimdagen, wandelingen enz.
Tevens ontvangen leden 4 maal per jaar een clubblad en enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief.

Heb je interesse, of wil je gewoon iets weten over deze prachtige honden, kijk gerust rond op deze site.

Mocht je meer informatie wensen neem dan contact op met onze secretaris:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.